ผลิตภัณฑ์

Chunglai CPM เป็นบริษัทโพรบมืออาชีพที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและการจัดการพินโพรบและโพรบ IC เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ เรายังคงเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมส่วนบุคคลที่เข้มข้น เรามีการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานที่เหมาะสม และมีทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพและมีระเบียบวินัยในการทำงาน Chunglai CPM เป็นบริษัทโพรบที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในพินโพรบและคุณภาพของโพรบ IC