โรงงานโพรบ | ขาวัดทดสอบ PCB | หมุดทดสอบ PCB

หัววัดทดสอบบอร์ดเปลือย

Chunglai CPM เป็นโรงงานทดสอบโพรบบอร์ดเปล่าที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการทดสอบโพรบ PCB และพินทดสอบ PCB อย่างต่อเนื่อง

หัววัดทดสอบบอร์ดเปล่าใช้สำหรับการทดสอบบอร์ดเปล่า (เวอร์ชันเปล่า) ในการตรวจสอบการทำงานของวงจร PCB โดยทั่วไปจะใช้หัววัดทดสอบกับเต้ารับเพื่อยืนยันการนำไฟฟ้าและการตรวจสอบซับสเตรตของวงจร เพื่อตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของวงจร และตรวจสอบข้อกำหนดข้อมูลจำเพาะของรอยเท้าวงจร เพื่อ ตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมของวงจรต่างๆ บน PCB